เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน12,221.4212,221.4213,040.752,941.927,021.005,112.2575.93 %42.55 %60.80 %
ตุลาคม12,221.4212,221.4213,040.753,252.803,524.415,471.7573.38 %71.16 %58.04 %
พฤศจิกายน12,221.4212,221.4213,040.753,352.253,252.805,433.2872.57 %73.38 %58.34 %
ธันวาคม12,221.4212,221.4213,040.753,812.903,211.755,551.4068.80 %73.72 %57.43 %
มกราคม12,221.4212,221.4213,040.753,223.323,195.165,471.6473.63 %73.86 %58.04 %
กุมภาพันธ์12,221.4212,221.4213,040.753,231.203,189.255,412.9973.56 %73.90 %58.49 %
มีนาคม12,221.4212,221.4213,040.753,223.323,206.995,449.7373.63 %73.76 %58.21 %
เมษายน12,221.4212,221.4213,040.753,814.083,289.655,379.2668.79 %73.08 %58.75 %
พฤษภาคม12,221.4212,221.4213,040.753,896.796,712.135,322.9468.12 %45.08 %59.18 %
มิถุนายน12,221.4212,221.4213,040.753,252.805,509.7728,269.5273.38 %54.92 %-116.78 %
กรกฎาคม12,221.4212,221.4213,040.757,146.015,319.475,117.3941.53 %56.47 %60.76 %
สิงหาคม12,221.4212,221.4213,040.757,052.985,304.8426,282.2942.29 %56.59 %-101.54 %
รวม 6 เดือน73,328.5273,328.5278,244.5019,814.3923,394.3732,453.3072.98 %68.10 %58.52 %
รวม 12 เดือน146,657.04146,657.04156,489.0048,200.3752,737.22108,274.4267.13 %64.04 %30.81 %