เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ด่านศุลกากรบ้านดอน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน749.31673.24673.24154.34151.43130.1579.40 %77.51 %80.67 %
ตุลาคม749.31673.24692.2699.75103.5595.0086.69 %84.62 %86.28 %
พฤศจิกายน749.31673.24692.26103.55108.30142.5086.18 %83.91 %79.42 %
ธันวาคม749.31673.24692.26108.30352.45130.1585.55 %47.65 %81.20 %
มกราคม749.31692.26692.26124.45222.8770.3083.39 %67.81 %89.84 %
กุมภาพันธ์749.31692.26692.26153.90163.40142.5079.46 %76.40 %79.42 %
มีนาคม768.32692.26730.29105.4555.10189.0586.28 %92.04 %74.11 %
เมษายน768.32692.26730.29156.75102.60243.2079.60 %85.18 %66.70 %
พฤษภาคม768.32692.26768.32154.8542.7594.0579.85 %93.82 %87.76 %
มิถุนายน768.32692.26768.32151.0542.75127.3080.34 %93.82 %83.43 %
กรกฎาคม768.32692.26768.32104.50195.6695.0086.40 %71.74 %87.64 %
สิงหาคม768.32692.26768.32163.40166.250.9578.73 %75.98 %99.88 %
รวม 6 เดือน4,495.864,077.484,134.54744.291,102.00710.6083.45 %72.97 %82.81 %
รวม 12 เดือน9,105.788,231.048,668.401,580.291,707.111,460.1582.65 %79.26 %83.16 %