เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ด่านศุลกากรเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน753.41582.26601.28159.78116.4247.5078.79 %80.01 %92.10 %
ตุลาคม753.41582.26601.28113.23101.9142.3084.97 %82.50 %92.97 %
พฤศจิกายน563.25582.26601.28120.47198.48104.5978.61 %65.91 %82.61 %
ธันวาคม525.21582.26601.28169.79103.8842.3967.67 %82.16 %92.95 %
มกราคม487.18582.26601.28121.46164.9169.0375.07 %71.68 %88.52 %
กุมภาพันธ์487.18582.26601.28116.63289.23151.9676.06 %50.33 %74.73 %
มีนาคม487.18582.26601.2862.88239.37169.1387.09 %58.89 %71.87 %
เมษายน544.23601.28601.28156.75174.8837.5871.20 %70.92 %93.75 %
พฤษภาคม544.23601.28601.28116.40199.87104.6578.61 %66.76 %82.60 %
มิถุนายน544.23601.28601.28161.2565.18107.2970.37 %89.16 %82.16 %
กรกฎาคม544.23601.28601.28104.8778.29303.8580.73 %86.98 %49.47 %
สิงหาคม563.25601.28601.28160.4847.50199.1271.51 %92.10 %66.88 %
รวม 6 เดือน3,569.643,493.563,607.68801.36974.84457.7677.55 %72.10 %87.31 %
รวม 12 เดือน6,796.997,082.227,215.361,564.001,779.931,379.3876.99 %74.87 %80.88 %