เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ด่านศุลกากรมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,811.804,333.083,762.60339.32222.40191.4087.93 %94.87 %94.91 %
ตุลาคม2,811.804,333.083,762.60339.32381.66456.5187.93 %91.19 %87.87 %
พฤศจิกายน2,906.884,333.083,762.60236.68344.72443.0291.86 %92.04 %88.23 %
ธันวาคม3,001.964,333.083,762.60212.22175.36391.1192.93 %95.95 %89.61 %
มกราคม3,382.284,238.003,762.60281.09245.26446.9291.69 %94.21 %88.12 %
กุมภาพันธ์4,333.084,238.003,762.60140.13302.02585.2996.77 %92.87 %84.44 %
มีนาคม4,333.083,762.603,762.60209.96296.57578.3195.15 %92.12 %84.63 %
เมษายน4,333.084,047.843,762.60265.07233.40218.3993.88 %94.23 %94.20 %
พฤษภาคม4,333.083,854.863,762.60228.33137.58145.8094.73 %96.43 %96.13 %
มิถุนายน4,333.083,949.943,382.28218.80289.44157.0794.95 %92.67 %95.36 %
กรกฎาคม4,333.083,664.703,382.28253.11271.36221.3194.16 %92.60 %93.46 %
สิงหาคม4,333.083,759.783,382.28148.26200.19199.7296.58 %94.68 %94.10 %
รวม 6 เดือน19,247.8025,808.3222,575.601,548.761,671.432,514.2591.95 %93.52 %88.86 %
รวม 12 เดือน45,246.2848,848.0444,010.242,872.293,099.964,034.8593.65 %93.65 %90.83 %