เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน858.41858.41858.41468.32410.71604.4345.44 %52.15 %29.59 %
ตุลาคม858.41858.41858.41355.18312.55424.5158.62 %63.59 %50.55 %
พฤศจิกายน858.41858.41858.41295.88449.73489.2165.53 %47.61 %43.01 %
ธันวาคม858.41858.41858.41295.45397.16381.0765.58 %53.73 %55.61 %
มกราคม858.41858.41858.41382.38433.19403.5455.46 %49.54 %52.99 %
กุมภาพันธ์858.41858.41858.41314.69405.17324.2063.34 %52.80 %62.23 %
มีนาคม858.41858.41858.41276.030.95494.5467.84 %99.89 %42.39 %
เมษายน858.41858.41858.41269.80357.20508.6668.57 %58.39 %40.74 %
พฤษภาคม858.41858.41858.41467.74406.91353.8845.51 %52.60 %58.78 %
มิถุนายน858.41858.41858.41221.16587.00270.3174.24 %31.62 %68.51 %
กรกฎาคม858.41858.41858.41740.02467.66358.1313.79 %45.52 %58.28 %
สิงหาคม858.41858.41858.41221.16710.39311.9174.24 %17.24 %63.66 %
รวม 6 เดือน5,150.465,150.465,150.462,111.892,408.522,626.9659.00 %53.24 %49.00 %
รวม 12 เดือน10,300.9210,300.9210,300.924,307.814,938.624,924.3958.18 %52.06 %52.19 %