เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน879.35879.35860.33461.57571.06470.4047.51 %35.06 %45.32 %
ตุลาคม879.35879.35860.33575.94423.32458.5134.50 %51.86 %46.71 %
พฤศจิกายน879.35879.35860.33534.26377.06394.0139.24 %57.12 %54.20 %
ธันวาคม879.35879.35860.33491.13668.27578.2744.15 %24.00 %32.79 %
มกราคม879.35879.35860.33656.84563.54315.1625.30 %35.91 %63.37 %
กุมภาพันธ์879.35860.33860.33454.01516.11587.8548.37 %40.01 %31.67 %
มีนาคม879.35860.33860.33490.10355.81643.1344.27 %58.64 %25.25 %
เมษายน879.35860.33860.33516.36298.69254.0541.28 %65.28 %70.47 %
พฤษภาคม879.35860.33860.33383.02292.32324.9056.44 %66.02 %62.24 %
มิถุนายน898.36879.35860.33439.02389.23432.5851.13 %55.74 %49.72 %
กรกฎาคม879.35879.35860.33570.44559.96355.0335.13 %36.32 %58.73 %
สิงหาคม879.35879.35860.33441.00716.02482.7549.85 %18.57 %43.89 %
รวม 6 เดือน5,276.105,257.085,161.983,173.753,119.362,804.2039.85 %40.66 %45.68 %
รวม 12 เดือน10,571.2110,476.1210,323.966,013.695,731.405,296.6543.11 %45.29 %48.70 %