เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน667.23667.23667.23335.25171.00420.1849.76 %74.37 %37.03 %
ตุลาคม667.23667.23667.23233.70287.17254.0564.97 %56.96 %61.92 %
พฤศจิกายน648.22667.23667.23191.72215.14526.7770.42 %67.76 %21.05 %
ธันวาคม648.22667.23667.23103.49210.58335.3784.03 %68.44 %49.74 %
มกราคม648.22667.23667.23255.47300.41268.9560.59 %54.98 %59.69 %
กุมภาพันธ์648.22667.23667.23271.51177.79286.5258.11 %73.35 %57.06 %
มีนาคม648.22667.23648.2267.03254.29412.6589.66 %61.89 %36.34 %
เมษายน648.22667.23667.2398.70227.46139.5284.77 %65.91 %79.09 %
พฤษภาคม648.22667.23667.23100.34139.15199.3684.52 %79.15 %70.12 %
มิถุนายน648.22667.23667.23105.7245.59292.4383.69 %93.17 %56.17 %
กรกฎาคม648.22667.23667.23104.51152.52204.5383.88 %77.14 %69.35 %
สิงหาคม648.22667.23667.23194.35598.83496.6670.02 %10.25 %25.56 %
รวม 6 เดือน3,927.344,003.384,003.381,391.141,362.082,091.8364.58 %65.98 %47.75 %
รวม 12 เดือน7,816.668,006.767,987.752,061.782,779.923,836.9773.62 %65.28 %51.96 %