เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน817.71817.71817.71574.582.8529.73 %99.65 %
ตุลาคม817.71817.71817.71730.47204.9110.67 %74.94 %
พฤศจิกายน817.71817.71817.71547.71727.77643.6333.02 %11.00 %21.29 %
ธันวาคม817.71817.71817.71293.85713.50770.6964.06 %12.74 %5.75 %
มกราคม817.71817.71817.71791.73606.06932.943.18 %25.88 %-14.09 %
กุมภาพันธ์817.71817.71760.66702.29787.71665.4414.12 %3.67 %12.52 %
มีนาคม817.71760.66614.28956.49755.86-16.97 %0.63 %
เมษายน817.71760.66333.381,300.14431.02-59.00 %43.34 %
พฤษภาคม817.71760.66670.281,139.99440.05-39.41 %42.15 %
มิถุนายน817.71760.66717.91796.79371.722.56 %51.13 %
กรกฎาคม817.71760.66722.21334.4711.68 %56.03 %
สิงหาคม817.71760.66708.18275.3813.40 %63.80 %
รวม 6 เดือน4,906.264,906.264,849.214,140.093,220.4515.62 %33.59 %
รวม 12 เดือน9,812.529,413.179,763.895,828.930.50 %38.08 %