เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน915.46915.460.951.8599.90 %99.80 %
ตุลาคม915.46915.461.8599.80 %
พฤศจิกายน915.46915.461.8599.80 %
ธันวาคม915.46915.461.8599.80 %
มกราคม915.46915.461.8599.80 %
กุมภาพันธ์915.46915.461.8599.80 %
มีนาคม915.46
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน5,492.765,492.7611.1099.80 %
รวม 12 เดือน