เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,320.031,320.031,320.03744.96520.200.9043.57 %60.59 %99.93 %
ตุลาคม1,320.031,320.031,320.031,143.00463.50368.6513.41 %64.89 %72.07 %
พฤศจิกายน1,320.031,320.031,320.031,125.00600.30616.6814.77 %54.52 %53.28 %
ธันวาคม1,320.031,320.031,320.031,143.00872.10755.9113.41 %33.93 %42.74 %
มกราคม1,320.031,320.031,320.03675.00832.50388.4848.86 %36.93 %70.57 %
กุมภาพันธ์1,320.031,320.031,320.03591.30604.69811.8255.21 %54.19 %38.50 %
มีนาคม1,320.031,320.031,320.03861.30585.00616.6834.75 %55.68 %53.28 %
เมษายน1,320.031,320.031,320.03765.00417.01778.0542.05 %68.41 %41.06 %
พฤษภาคม1,320.031,320.031,320.03738.90860.73426.3844.02 %34.79 %67.70 %
มิถุนายน1,320.031,320.031,320.03826.791,132.14511.8237.37 %14.23 %61.23 %
กรกฎาคม1,320.031,320.031,320.03826.791,111.73807.5837.37 %15.78 %38.82 %
สิงหาคม1,320.031,320.031,320.03738.000.90484.9044.09 %99.93 %63.27 %
รวม 6 เดือน7,920.187,920.187,920.185,422.263,893.292,942.4431.54 %50.84 %62.85 %
รวม 12 เดือน15,840.3615,840.3615,840.3610,179.048,000.796,567.8535.74 %49.49 %58.54 %