เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน445.54445.54445.54130.51129.14117.7770.71 %71.01 %73.57 %
ตุลาคม445.54426.53445.54189.89237.89184.2957.38 %44.23 %58.64 %
พฤศจิกายน445.54426.53464.56194.34274.69272.1056.38 %35.60 %41.43 %
ธันวาคม445.54502.59464.56210.33284.32367.6852.79 %43.43 %20.85 %
มกราคม426.53502.59445.54185.78174.19159.6556.44 %65.34 %64.17 %
กุมภาพันธ์445.54502.59445.54108.36161.20159.2775.68 %67.93 %64.25 %
มีนาคม445.54502.59426.53138.41174.36269.1668.93 %65.31 %36.89 %
เมษายน445.54464.56445.54138.4164.1958.1768.93 %86.18 %86.94 %
พฤษภาคม445.54464.56445.54271.62212.19238.3939.03 %54.32 %46.49 %
มิถุนายน445.54483.57445.54262.64223.97106.0541.05 %53.68 %76.20 %
กรกฎาคม445.54483.57445.54192.67228.12216.5356.76 %52.83 %51.40 %
สิงหาคม445.54483.57407.51196.06295.36305.9255.99 %38.92 %24.93 %
รวม 6 เดือน2,654.232,806.372,711.281,019.211,261.431,260.7561.60 %55.05 %53.50 %
รวม 12 เดือน5,327.475,688.795,327.482,219.032,459.642,454.9858.35 %56.76 %53.92 %