เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน458.09458.09496.12155.85178.08186.2065.98 %61.13 %62.47 %
ตุลาคม458.09458.09458.09153.95177.96209.3066.39 %61.15 %54.31 %
พฤศจิกายน458.09458.09458.09159.71176.73196.9265.13 %61.42 %57.01 %
ธันวาคม458.09458.09439.07144.63165.42189.6968.43 %63.89 %56.80 %
มกราคม458.09458.09439.07146.53164.83203.2568.01 %64.02 %53.71 %
กุมภาพันธ์458.09458.09401.04166.01172.35180.1563.76 %62.38 %55.08 %
มีนาคม458.09458.09401.040.95176.73166.6199.79 %61.42 %58.46 %
เมษายน420.06458.09401.04166.01176.73221.6260.48 %61.42 %44.74 %
พฤษภาคม439.07496.12439.07170.89201.86164.8361.08 %59.31 %62.46 %
มิถุนายน458.09496.12439.07172.80190.00157.5962.28 %61.70 %64.11 %
กรกฎาคม458.09496.12439.07169.64180.50189.2162.97 %63.62 %56.91 %
สิงหาคม458.09439.07157.04173.8582.1865.72 %81.28 %
รวม 6 เดือน2,748.542,748.542,691.48926.681,035.381,165.5166.28 %62.33 %56.70 %
รวม 12 เดือน5,440.035,249.841,764.012,135.042,147.5567.57 %59.09 %