เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน676.84695.86695.86154.35300.37235.5177.20 %56.83 %66.15 %
ตุลาคม676.84676.84695.86163.36270.44186.8175.86 %60.04 %73.15 %
พฤศจิกายน695.86676.84695.86268.20193.30136.7261.46 %71.44 %80.35 %
ธันวาคม695.86676.84695.86166.75267.95199.0576.04 %60.41 %71.39 %
มกราคม695.86676.84695.86233.30190.87163.0466.47 %71.80 %76.57 %
กุมภาพันธ์695.86695.86695.86267.02227.74133.1361.63 %67.27 %80.87 %
มีนาคม695.86695.86695.86213.00177.39206.1969.39 %74.51 %70.37 %
เมษายน695.86695.86285.2891.6859.00 %86.82 %
พฤษภาคม695.86695.860.95107.9799.86 %84.48 %
มิถุนายน695.86695.860.95155.2199.86 %77.70 %
กรกฎาคม695.86695.86300.37206.3756.83 %70.34 %
สิงหาคม695.86695.86307.36191.2355.83 %72.52 %
รวม 6 เดือน4,137.124,099.084,175.161,252.981,450.671,054.2769.71 %64.61 %74.75 %
รวม 12 เดือน8,312.288,350.322,360.892,012.9271.60 %75.89 %