เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน934.471,105.621,105.624,626.822,258.370.95-395.13 %-104.26 %99.91 %
ตุลาคม934.471,105.621,105.624,878.343,754.95950.00-422.04 %-239.62 %14.08 %
พฤศจิกายน934.471,105.621,105.625,472.103,650.95950.90-485.58 %-230.22 %13.99 %
ธันวาคม934.471,105.621,105.624,425.543,515.00950.90-373.59 %-217.92 %13.99 %
มกราคม934.471,105.621,105.624,112.553,230.002,766.40-340.09 %-192.14 %-150.21 %
กุมภาพันธ์934.471,105.621,105.623,531.863,436.743,076.10-277.95 %-210.84 %-178.22 %
มีนาคม934.471,105.621,105.623,825.002,945.002,064.35-309.32 %-166.37 %-86.71 %
เมษายน934.471,124.631,105.623,693.672,850.002,482.17-295.27 %-153.42 %-124.50 %
พฤษภาคม1,105.621,124.631,105.622,628.893,143.332,339.40-137.77 %-179.50 %-111.59 %
มิถุนายน1,105.621,124.631,105.622,919.973,543.551,505.48-164.10 %-215.09 %-36.17 %
กรกฎาคม1,105.621,124.631,105.623,436.742,990.451,761.73-210.84 %-165.91 %-59.34 %
สิงหาคม1,105.621,124.631,105.623,790.023,285.36950.00-242.80 %-192.13 %14.08 %
รวม 6 เดือน5,606.826,633.726,633.7227,047.2119,846.018,695.25-382.40 %-199.17 %-31.08 %
รวม 12 เดือน11,898.2413,362.4913,267.4447,341.4938,603.7019,798.38-297.89 %-188.90 %-49.23 %