เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน800.371,028.56743.301,072.21760.001,417.90-33.96 %26.11 %-90.76 %
ตุลาคม800.371,028.56743.30698.59528.58758.5712.72 %48.61 %-2.05 %
พฤศจิกายน800.371,028.56743.30581.69896.04798.8227.32 %12.88 %-7.47 %
ธันวาคม800.371,028.56743.301,159.48594.41777.10-44.87 %42.21 %-4.55 %
มกราคม800.371,028.56743.30970.68997.70190.00-21.28 %3.00 %74.44 %
กุมภาพันธ์838.401,028.56743.301,104.35480.28237.50-31.72 %53.31 %68.05 %
มีนาคม838.401,028.56743.301,629.11904.18190.00-94.31 %12.09 %74.44 %
เมษายน838.401,028.56743.301,319.10847.18190.00-57.34 %17.63 %74.44 %
พฤษภาคม838.401,028.56743.301,405.651,232.43190.00-67.66 %-19.82 %74.44 %
มิถุนายน838.401,028.56743.30689.241,140.00190.0017.79 %-10.83 %74.44 %
กรกฎาคม838.401,028.56743.301,728.311,092.50190.00-106.14 %-6.22 %74.44 %
สิงหาคม838.401,028.56743.30787.401,045.00190.006.08 %-1.60 %74.44 %
รวม 6 เดือน4,840.256,171.364,459.805,586.994,257.024,179.89-15.43 %31.02 %6.28 %
รวม 12 เดือน9,870.6512,342.728,919.6013,145.8010,518.305,319.89-33.18 %14.78 %40.36 %