เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน798.76798.76798.76692.601,216.30542.9313.29 %-52.27 %32.03 %
ตุลาคม798.76798.76798.76570.62963.58745.9628.56 %-20.63 %6.61 %
พฤศจิกายน798.76798.76798.761,127.29881.751,084.95-41.13 %-10.39 %-35.83 %
ธันวาคม798.76798.76798.76915.541,122.611,067.43-14.62 %-40.54 %-33.64 %
มกราคม798.76798.76798.76932.41943.01959.84-16.73 %-18.06 %-20.17 %
กุมภาพันธ์798.76798.76798.761,018.11805.18828.21-27.46 %-0.80 %-3.69 %
มีนาคม798.76798.76798.76958.131,101.691,408.47-19.95 %-37.92 %-76.33 %
เมษายน798.76798.76798.76758.60742.60896.575.03 %7.03 %-12.25 %
พฤษภาคม798.76798.76798.761,158.98990.371,060.78-45.10 %-23.99 %-32.80 %
มิถุนายน798.76798.76798.761,078.581,522.861,141.67-35.03 %-90.65 %-42.93 %
กรกฎาคม798.76798.76798.761,083.391,732.161,034.64-35.63 %-116.86 %-29.53 %
สิงหาคม798.76798.76798.761,265.221,236.881,531.47-58.40 %-54.85 %-91.73 %
รวม 6 เดือน4,792.564,792.564,792.565,256.565,932.435,229.32-9.68 %-23.78 %-9.11 %
รวม 12 เดือน9,585.129,585.129,585.1211,559.4713,258.9812,302.92-20.60 %-38.33 %-28.35 %