เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน977.74977.741,072.821,068.041,399.35866.40-9.24 %-43.12 %19.24 %
ตุลาคม977.74977.741,072.821,089.65890.15988.95-11.45 %8.96 %7.82 %
พฤศจิกายน977.74977.741,072.821,215.051,165.65911.05-24.27 %-19.22 %15.08 %
ธันวาคม977.74977.741,072.821,259.701,163.751,328.10-28.84 %-19.02 %-23.80 %
มกราคม977.74977.741,072.82961.401,201.771,201.771.67 %-22.91 %-12.02 %
กุมภาพันธ์977.74977.741,072.82971.851,091.26800.850.60 %-11.61 %25.35 %
มีนาคม977.74977.741,072.821,012.701,108.65368.60-3.58 %-13.39 %65.64 %
เมษายน977.74977.741,072.821,543.75799.90712.50-57.89 %18.19 %33.59 %
พฤษภาคม977.74977.741,072.821,378.45756.20-40.98 %29.51 %
มิถุนายน977.74977.741,072.821,517.15784.70-55.17 %26.86 %
กรกฎาคม977.74977.741,072.821,345.20475.951,217.90-37.58 %51.32 %-13.52 %
สิงหาคม977.74977.741,072.821,906.651,081.53833.15-95.01 %-10.62 %22.34 %
รวม 6 เดือน5,866.445,866.446,436.926,565.696,911.926,097.12-11.92 %-17.82 %5.28 %
รวม 12 เดือน11,732.8811,732.8812,873.8415,269.5910,770.17-30.14 %16.34 %