เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน687.27687.27687.27342.48386.90250.5150.17 %43.71 %63.55 %
ตุลาคม687.27687.27687.27203.81227.55129.9070.34 %66.89 %81.10 %
พฤศจิกายน687.27687.27687.27291.96245.91243.8757.52 %64.22 %64.52 %
ธันวาคม687.27687.27687.27319.10242.00263.8453.57 %64.79 %61.61 %
มกราคม687.27687.27668.25202.27292.91132.2070.57 %57.38 %80.22 %
กุมภาพันธ์687.27687.27668.25373.47246.63181.1345.66 %64.11 %72.90 %
มีนาคม687.27687.27687.27229.86319.16325.8366.55 %53.56 %52.59 %
เมษายน687.27687.27687.27210.36143.34196.6369.39 %79.14 %71.39 %
พฤษภาคม687.27687.27687.27368.28176.00303.8246.41 %74.39 %55.79 %
มิถุนายน687.27687.27687.27211.62175.32191.6069.21 %74.49 %72.12 %
กรกฎาคม687.27687.27687.27202.02378.51107.3070.61 %44.93 %84.39 %
สิงหาคม687.27687.27687.27295.13169.60152.2157.06 %75.32 %77.85 %
รวม 6 เดือน4,123.624,123.624,085.581,733.101,641.901,201.4657.97 %60.18 %70.59 %
รวม 12 เดือน8,247.248,247.248,209.203,250.373,003.832,478.8460.59 %63.58 %69.80 %