เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน610.21610.21610.21562.72256.41315.407.78 %57.98 %48.31 %
ตุลาคม610.21610.21610.21229.44168.87146.1362.40 %72.33 %76.05 %
พฤศจิกายน610.21610.21610.21326.22301.67151.0646.54 %50.56 %75.24 %
ธันวาคม610.21610.21610.21276.94389.79175.7554.61 %36.12 %71.20 %
มกราคม610.21610.21610.21284.69430.70257.8753.35 %29.42 %57.74 %
กุมภาพันธ์610.19610.21610.21324.49295.96201.9046.82 %51.50 %66.91 %
มีนาคม610.19610.21610.21352.97349.38286.0342.15 %42.74 %53.13 %
เมษายน610.19610.21610.21311.18289.6591.3749.00 %52.53 %85.03 %
พฤษภาคม610.19610.21610.21221.32429.60199.5063.73 %29.60 %67.31 %
มิถุนายน610.19610.21610.21280.23385.42190.0054.07 %36.84 %68.86 %
กรกฎาคม610.19610.21610.21275.50343.90190.0054.85 %43.64 %68.86 %
สิงหาคม610.19610.21610.21454.98323.000.9525.44 %47.07 %99.84 %
รวม 6 เดือน3,661.243,661.263,661.262,004.511,843.421,248.1145.25 %49.65 %65.91 %
รวม 12 เดือน7,322.387,322.527,322.523,900.703,964.372,205.9646.73 %45.86 %69.87 %