เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน897.36897.36897.36391.40305.90399.9556.38 %65.91 %55.43 %
ตุลาคม897.36897.36897.36228.00226.10349.6074.59 %74.80 %61.04 %
พฤศจิกายน897.36897.36897.36219.45361.95251.7575.54 %59.67 %71.95 %
ธันวาคม897.36897.36897.36342.00398.05275.5061.89 %55.64 %69.30 %
มกราคม897.36897.36897.36252.70376.20323.0071.84 %58.08 %64.01 %
กุมภาพันธ์897.36897.36897.36252.70398.05294.5071.84 %55.64 %67.18 %
มีนาคม897.36897.36897.36220.40444.60361.9575.44 %50.45 %59.67 %
เมษายน897.36897.36897.36298.30304.00232.7566.76 %66.12 %74.06 %
พฤษภาคม897.36897.36897.36228.95243.2028.5074.49 %72.90 %96.82 %
มิถุนายน897.36897.36897.36307.80243.20238.4565.70 %72.90 %73.43 %
กรกฎาคม897.36897.36897.36307.32359.10290.7065.75 %59.98 %67.60 %
สิงหาคม897.36897.36897.36275.50427.50275.5069.30 %52.36 %69.30 %
รวม 6 เดือน5,384.165,384.165,384.161,686.252,066.251,894.3068.68 %61.62 %64.82 %
รวม 12 เดือน10,768.3210,768.3210,768.323,324.524,087.853,322.1569.13 %62.04 %69.15 %