เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,830.677,438.687,438.687,507.225,613.075,616.40-9.90 %24.54 %24.50 %
ตุลาคม6,830.677,274.817,438.687,801.237,590.045,851.17-14.21 %-4.33 %21.34 %
พฤศจิกายน4,154.187,739.107,438.686,305.145,779.674,867.51-51.78 %25.32 %34.56 %
ธันวาคม7,158.419,213.907,438.687,019.735,528.724,752.501.94 %40.00 %36.11 %
มกราคม7,431.528,367.267,438.687,194.109,571.014,651.023.19 %-14.39 %37.48 %
กุมภาพันธ์7,376.897,411.377,438.685,493.129,379.284,054.9725.54 %-26.55 %45.49 %
มีนาคม7,568.077,302.127,438.685,610.9310,196.224,028.9725.86 %-39.63 %45.84 %
เมษายน5,956.727,438.687,103.243,055.77-19.25 %58.92 %
พฤษภาคม9,780.277,438.687,207.343,706.9626.31 %50.17 %
มิถุนายน8,960.947,438.687,341.833,285.7518.07 %55.83 %
กรกฎาคม11,937.857,438.6860,686.422,797.304,018.76-408.35 %45.97 %
สิงหาคม7,349.587,438.688,398.405,614.253,271.79-14.27 %56.02 %
รวม 6 เดือน39,782.3447,445.1244,632.0841,320.5443,461.7929,793.56-3.87 %8.40 %33.25 %
รวม 12 เดือน91,335.7789,264.16137,668.7051,161.56-50.73 %42.69 %