เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,145.57936.40955.41412.27452.82458.6264.01 %51.64 %52.00 %
ตุลาคม1,145.57936.40955.41335.25124.4841.8770.74 %86.71 %95.62 %
พฤศจิกายน1,145.57936.40955.41164.09215.4285.68 %77.45 %
ธันวาคม1,202.62917.38955.41366.22151.18503.7869.55 %83.52 %47.27 %
มกราคม1,202.62917.38955.41121.49289.22211.7989.90 %68.47 %77.83 %
กุมภาพันธ์1,202.62898.36955.41128.70147.16143.6389.30 %83.62 %84.97 %
มีนาคม1,183.60898.36955.41341.82146.2496.6771.12 %83.72 %89.88 %
เมษายน1,183.60898.36955.41168.0657.04185.5585.80 %93.65 %80.58 %
พฤษภาคม1,183.60898.36955.41303.71116.81174.8674.34 %87.00 %81.70 %
มิถุนายน1,183.60898.361,031.48369.16106.69242.3768.81 %88.12 %76.50 %
กรกฎาคม1,183.60898.361,031.46199.5093.5146.0183.14 %89.59 %95.54 %
สิงหาคม1,183.60898.361,031.46450.34105.67186.6661.95 %88.24 %81.90 %
รวม 6 เดือน7,044.575,542.325,732.461,528.021,575.1278.31 %72.52 %
รวม 12 เดือน14,146.1710,932.4811,693.093,360.612,507.2476.24 %78.56 %