เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน667.26762.34762.3444.02142.50190.0093.40 %81.31 %75.08 %
ตุลาคม667.26762.34762.3436.10259.35142.5094.59 %65.98 %81.31 %
พฤศจิกายน667.26762.34762.3453.20231.8095.0092.03 %69.59 %87.54 %
ธันวาคม686.27762.34762.34132.05244.6795.0080.76 %67.91 %87.54 %
มกราคม762.34762.34762.34228.00233.03144.0270.09 %69.43 %81.11 %
กุมภาพันธ์762.34762.34762.34216.60105.59104.8871.59 %86.15 %86.24 %
มีนาคม762.34762.34762.34204.25117.17263.7273.21 %84.63 %65.41 %
เมษายน762.34762.34762.34201.4062.65120.0873.58 %91.78 %84.25 %
พฤษภาคม762.34762.34762.34188.10105.92120.0875.33 %86.11 %84.25 %
มิถุนายน762.34762.34762.34180.5081.50114.0076.32 %89.31 %85.05 %
กรกฎาคม762.34762.34762.34190.0076.0095.0075.08 %90.03 %87.54 %
สิงหาคม762.34762.34762.34190.00218.50114.0075.08 %71.34 %85.05 %
รวม 6 เดือน4,212.734,574.044,574.04709.971,216.94771.4083.15 %73.39 %83.14 %
รวม 12 เดือน8,786.779,148.089,148.081,864.221,878.681,598.2878.78 %79.46 %82.53 %