เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน896.44915.46915.46479.75800.55559.1846.48 %12.55 %38.92 %
ตุลาคม896.44915.46915.46324.24503.82687.4263.83 %44.97 %24.91 %
พฤศจิกายน896.44915.46915.46419.05517.15679.2653.25 %43.51 %25.80 %
ธันวาคม896.44915.46915.46228.67584.06351.4874.49 %36.20 %61.61 %
มกราคม915.46915.46915.46229.74581.87310.6774.90 %36.44 %66.06 %
กุมภาพันธ์915.46915.46915.46229.90379.08351.4074.89 %58.59 %61.62 %
มีนาคม915.46915.46915.46220.23394.96569.9075.94 %56.86 %37.75 %
เมษายน915.46915.46915.4647.50353.34254.2494.81 %61.40 %72.23 %
พฤษภาคม915.46915.46915.46161.50326.02314.9782.36 %64.39 %65.59 %
มิถุนายน915.46934.47915.46205.20549.14554.3477.59 %41.24 %39.45 %
กรกฎาคม915.46934.47915.46427.81500.98449.2153.27 %46.39 %50.93 %
สิงหาคม915.46934.47915.46449.03496.79319.9550.95 %46.84 %65.05 %
รวม 6 เดือน5,416.685,492.765,492.761,911.363,366.522,939.4064.71 %38.71 %46.49 %
รวม 12 เดือน10,909.4411,042.5510,985.523,422.635,987.765,402.0168.63 %45.78 %50.83 %