เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,205.941,224.951,205.94374.30635.55426.5568.96 %48.12 %64.63 %
ตุลาคม1,282.001,224.951,205.94420.85206.15297.3567.17 %83.17 %75.34 %
พฤศจิกายน1,282.001,224.951,205.94375.87316.35310.6570.68 %74.17 %74.24 %
ธันวาคม1,282.001,224.951,205.94313.50324.90224.2075.55 %73.48 %81.41 %
มกราคม1,282.001,224.951,205.94393.30312.55224.2069.32 %74.48 %81.41 %
กุมภาพันธ์1,282.001,224.951,205.94551.95387.60255.5556.95 %68.36 %78.81 %
มีนาคม1,282.001,224.951,205.94385.31124.45272.6569.94 %89.84 %77.39 %
เมษายน1,262.981,224.951,205.94301.15124.45222.3076.16 %89.84 %81.57 %
พฤษภาคม1,243.971,224.951,205.94514.90170.0543.7058.61 %86.12 %96.38 %
มิถุนายน1,243.971,224.951,205.94278.35255.55279.3077.62 %79.14 %76.84 %
กรกฎาคม1,243.971,224.951,205.94342.95390.45215.6572.43 %68.13 %82.12 %
สิงหาคม1,243.971,224.951,205.94401.85235.60261.2567.70 %80.77 %78.34 %
รวม 6 เดือน7,615.947,349.707,235.642,429.772,183.101,738.5068.10 %70.30 %75.97 %
รวม 12 เดือน15,136.8014,699.4014,471.284,654.283,483.653,033.3569.25 %76.30 %79.04 %