เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน458.08458.08458.0659.0728.5047.5087.10 %93.78 %89.63 %
ตุลาคม458.08458.08458.06155.8550.3047.5065.98 %89.02 %89.63 %
พฤศจิกายน458.08458.08458.0631.0046.8147.5093.23 %89.78 %89.63 %
ธันวาคม458.08458.08458.0644.1324.8747.5090.37 %94.57 %89.63 %
มกราคม458.08458.08458.0649.6397.8047.5089.17 %78.65 %89.63 %
กุมภาพันธ์458.08458.08458.0652.2553.2238.0088.59 %88.38 %91.70 %
มีนาคม458.08458.08458.0616.9338.8719.0096.30 %91.51 %95.85 %
เมษายน458.08458.08458.0636.1052.1751.3792.12 %88.61 %88.79 %
พฤษภาคม458.08458.08458.0629.4551.5493.57 %88.75 %
มิถุนายน458.08458.08458.0631.3555.5757.9893.16 %87.87 %87.34 %
กรกฎาคม458.08458.08458.0628.5038.0049.6593.78 %91.70 %89.16 %
สิงหาคม458.08458.08458.0628.5050.130.9593.78 %89.06 %99.79 %
รวม 6 เดือน2,748.482,748.482,748.36391.92301.50275.5085.74 %89.03 %89.98 %
รวม 12 เดือน5,496.965,496.965,496.72562.75587.7889.76 %89.31 %