เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน482.03386.95386.95154.85250.80207.1067.88 %35.19 %46.48 %
ตุลาคม482.03386.95386.9588.3588.35547.2081.67 %77.17 %-41.41 %
พฤศจิกายน482.03386.95386.95106.40106.40281.2077.93 %72.50 %27.33 %
ธันวาคม482.03386.95386.95123.50133.95220.4074.38 %65.38 %43.04 %
มกราคม482.03386.95386.95218.50275.50121.6054.67 %28.80 %68.57 %
กุมภาพันธ์482.03386.95386.95203.30269.8077.9057.82 %30.28 %79.87 %
มีนาคม482.03386.95386.95263.15190.00422.7545.41 %50.90 %-9.25 %
เมษายน482.03386.95386.95236.5595.00243.2050.93 %75.45 %37.15 %
พฤษภาคม482.03386.95386.95134.9095.000.9572.01 %75.45 %99.75 %
มิถุนายน482.03386.95386.95145.3595.00181.4569.85 %75.45 %53.11 %
กรกฎาคม482.03386.95386.95260.3095.00176.7046.00 %75.45 %54.34 %
สิงหาคม482.03386.95386.95213.7595.00190.9555.66 %75.45 %50.65 %
รวม 6 เดือน2,892.182,321.702,321.70894.901,124.801,455.4069.06 %51.55 %37.31 %
รวม 12 เดือน5,784.364,643.404,643.402,148.901,789.802,671.4062.85 %61.45 %42.47 %