เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,774.941,774.941,870.79766.081,544.471.8556.84 %12.98 %99.90 %
ตุลาคม1,774.941,774.941,870.791,218.701,577.722,188.0031.34 %11.11 %-16.96 %
พฤศจิกายน1,774.941,774.941,870.791,974.371,974.371,445.06-11.24 %-11.24 %22.76 %
ธันวาคม1,774.941,774.941,870.791,526.191,739.821,685.1114.01 %1.98 %9.93 %
มกราคม1,774.941,774.941,870.791,895.491,950.521,230.77-6.79 %-9.89 %34.21 %
กุมภาพันธ์1,769.311,774.941,870.798,182.701,579.111,472.31-362.48 %11.03 %21.30 %
มีนาคม1,769.311,774.941,870.791,876.501,225.211,917.20-6.06 %30.97 %-2.48 %
เมษายน1,774.941,774.941,870.791,863.411,245.731,184.94-4.98 %29.82 %36.66 %
พฤษภาคม1,774.941,774.941,870.791,768.461,584.451,265.080.36 %10.73 %32.38 %
มิถุนายน1,774.941,774.941,870.791,801.422,356.341,558.81-1.49 %-32.76 %16.68 %
กรกฎาคม1,774.941,774.941,870.792,080.952,239.871,495.52-17.24 %-26.19 %20.06 %
สิงหาคม1,774.941,774.941,870.791,791.352,415.951,806.96-0.92 %-36.11 %3.41 %
รวม 6 เดือน10,644.0110,649.6411,224.7415,563.5310,366.018,023.10-46.22 %2.66 %28.52 %
รวม 12 เดือน21,288.0221,299.2822,449.4826,745.6321,433.5717,251.61-25.64 %-0.63 %23.15 %