เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน34.3634.3619.0044.70 %
ตุลาคม34.3634.36
พฤศจิกายน34.3634.36
ธันวาคม34.3634.36
มกราคม34.3634.3614.2558.53 %
กุมภาพันธ์34.3634.3619.0044.70 %
มีนาคม34.3634.3619.0044.70 %
เมษายน34.3634.3619.0044.70 %
พฤษภาคม34.3634.3619.0044.70 %
มิถุนายน34.3634.3619.0044.70 %
กรกฎาคม34.3634.3619.0044.70 %
สิงหาคม34.3634.360.9597.24 %
รวม 6 เดือน206.16206.16
รวม 12 เดือน412.32412.32