เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,023.332,017.432,014.48176.11425.33289.8691.30 %78.92 %85.61 %
ตุลาคม2,023.332,017.432,014.48455.32478.52482.4177.50 %76.28 %76.05 %
พฤศจิกายน2,023.332,017.432,014.48314.98379.83329.3084.43 %81.17 %83.65 %
ธันวาคม2,014.482,020.382,014.48243.02235.40259.2087.94 %88.35 %87.13 %
มกราคม2,017.432,017.432,014.48784.19490.97339.9961.13 %75.66 %83.12 %
กุมภาพันธ์2,020.382,017.432,014.48170.93380.55404.5991.54 %81.14 %79.92 %
มีนาคม2,017.432,017.432,017.43203.29398.24282.3389.92 %80.26 %86.01 %
เมษายน2,017.432,017.432,017.43280.53277.42278.9686.09 %86.25 %86.17 %
พฤษภาคม2,017.432,017.432,017.43556.21478.63339.9272.43 %76.28 %83.15 %
มิถุนายน2,017.432,017.432,017.43178.05515.19365.3891.17 %74.46 %81.89 %
กรกฎาคม2,017.432,017.432,017.43437.26185.79316.2078.33 %90.79 %84.33 %
สิงหาคม2,023.332,014.482,017.43289.86364.94527.2385.67 %81.88 %73.87 %
รวม 6 เดือน12,122.2812,107.5312,086.882,144.552,390.602,105.3582.31 %80.26 %82.58 %
รวม 12 เดือน24,232.7624,209.1624,191.464,089.764,610.804,215.3883.12 %80.95 %82.57 %