เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,623.581,623.581,651.772,110.282,090.00-29.98 %-26.53 %
ตุลาคม1,623.581,623.581,651.771,415.201,731.491,515.8812.83 %-6.65 %8.23 %
พฤศจิกายน1,623.581,623.581,651.771,615.391,820.751,292.090.50 %-12.14 %21.78 %
ธันวาคม1,623.581,623.581,651.771,652.781,915.671,605.91-1.80 %-17.99 %2.78 %
มกราคม1,623.581,623.581,651.772,169.572,084.331,900.00-33.63 %-28.38 %-15.03 %
กุมภาพันธ์1,623.581,623.581,651.771,939.892,514.491,995.00-19.48 %-54.87 %-20.78 %
มีนาคม1,623.581,623.581,651.772,047.172,405.401,900.00-26.09 %-48.15 %-15.03 %
เมษายน1,623.581,623.581,651.771,722.272,204.951,494.25-6.08 %-35.81 %9.54 %
พฤษภาคม1,623.581,623.581,651.772,226.022,521.30891.24-37.11 %-55.29 %46.04 %
มิถุนายน1,623.581,623.581,651.772,160.002,375.001,612.17-33.04 %-46.28 %2.40 %
กรกฎาคม1,623.581,623.581,651.772,160.662,327.501,455.23-33.08 %-43.36 %11.90 %
สิงหาคม1,623.581,623.581,651.772,674.552,280.001,090.79-64.73 %-40.43 %33.96 %
รวม 6 เดือน9,741.489,741.489,910.6212,177.0010,398.88-25.00 %-4.93 %
รวม 12 เดือน19,482.9619,482.9619,821.2426,291.1518,842.56-34.94 %4.94 %