เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,180.513,180.513,180.51154.75916.87609.2095.13 %71.17 %80.85 %
ตุลาคม3,180.513,180.513,180.51722.501,338.001,758.5577.28 %57.93 %44.71 %
พฤศจิกายน3,180.513,180.513,180.511,227.751,602.851,371.8861.40 %49.60 %56.87 %
ธันวาคม3,180.513,180.513,180.51905.501,415.701,627.4071.53 %55.49 %48.83 %
มกราคม3,180.513,180.513,180.511,201.252,283.091,189.3062.23 %28.22 %62.61 %
กุมภาพันธ์3,180.513,180.513,180.511,211.981,702.701,197.3661.89 %46.46 %62.35 %
มีนาคม3,180.513,180.513,180.511,426.702,002.302,027.0655.14 %37.04 %36.27 %
เมษายน3,180.512,800.193,180.511,269.50780.17959.9860.09 %72.14 %69.82 %
พฤษภาคม3,180.513,180.513,180.511,091.752,022.77556.5565.67 %36.40 %82.50 %
มิถุนายน3,180.513,180.513,180.511,077.302,608.332,088.1766.13 %17.99 %34.34 %
กรกฎาคม3,180.513,180.513,180.511,450.801,229.901,641.6954.38 %61.33 %48.38 %
สิงหาคม3,180.513,180.513,180.511,376.251,676.632,251.4456.73 %47.28 %29.21 %
รวม 6 เดือน19,083.0619,083.0619,083.065,423.739,259.217,753.6871.58 %51.48 %59.37 %
รวม 12 เดือน38,166.1237,785.8038,166.1213,116.0319,579.3117,278.5665.63 %48.18 %54.73 %