เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,446.183,446.183,247.36438.56357.76100.7787.27 %89.62 %96.90 %
ตุลาคม3,624.683,624.683,247.36187.97130.09162.0194.81 %96.41 %95.01 %
พฤศจิกายน3,481.883,481.883,247.36360.6391.03516.3789.64 %97.39 %84.10 %
ธันวาคม3,624.683,624.683,247.36265.96123.31291.9492.66 %96.60 %91.01 %
มกราคม3,624.683,624.683,247.36229.29212.54332.1893.67 %94.14 %89.77 %
กุมภาพันธ์3,089.183,089.183,247.36149.67184.66151.3195.15 %94.02 %95.34 %
มีนาคม3,267.683,089.183,247.36326.29246.02429.5690.01 %92.04 %86.77 %
เมษายน3,446.183,089.183,247.36147.29132.23219.1095.73 %95.72 %93.25 %
พฤษภาคม3,267.683,624.683,247.3669.6718.83188.3097.87 %99.48 %94.20 %
มิถุนายน3,624.683,624.683,247.36146.43239.91281.3095.96 %93.38 %91.34 %
กรกฎาคม3,624.683,446.183,247.36266.12143.05311.0292.66 %95.85 %90.42 %
สิงหาคม3,624.683,624.683,247.36132.03145.15100.7796.36 %96.00 %96.90 %
รวม 6 เดือน20,891.2820,891.2819,484.161,632.081,099.401,554.5992.19 %94.74 %92.02 %
รวม 12 เดือน41,746.8641,389.8638,968.322,719.912,024.603,084.6493.48 %95.11 %92.08 %