เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,397.782,397.782,397.781,466.321,492.79892.6738.85 %37.74 %62.77 %
ตุลาคม2,397.782,397.782,364.531,622.691,061.83895.7632.33 %55.72 %62.12 %
พฤศจิกายน2,397.782,397.782,364.531,846.851,047.42879.3722.98 %56.32 %62.81 %
ธันวาคม2,397.782,397.782,364.531,719.911,233.031,469.1928.27 %48.58 %37.87 %
มกราคม4,733.572,397.782,364.531,900.951,253.721,079.6959.84 %47.71 %54.34 %
กุมภาพันธ์2,397.782,397.782,364.531,856.401,203.671,321.3322.58 %49.80 %44.12 %
มีนาคม2,397.782,397.782,364.531,816.881,900.391,952.0424.23 %20.74 %17.44 %
เมษายน2,397.782,397.782,364.531,668.201,430.781,000.7330.43 %40.33 %57.68 %
พฤษภาคม2,397.782,397.782,364.533,332.601,319.95878.01-38.99 %44.95 %62.87 %
มิถุนายน2,397.782,397.782,364.532,830.032,179.331,193.14-18.03 %9.11 %49.54 %
กรกฎาคม2,397.782,397.782,364.532,649.551,261.841,590.84-10.50 %47.37 %32.72 %
สิงหาคม2,397.492,397.782,364.532,187.852,681.231,725.288.74 %-11.82 %27.04 %
รวม 6 เดือน16,722.4714,386.6814,220.4310,413.127,292.486,538.0137.73 %49.31 %54.02 %
รวม 12 เดือน31,108.8628,773.3628,407.6124,898.2318,065.9914,878.0519.96 %37.21 %47.63 %