เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,447.862,430.942,374.572,894.14943.052,894.14-18.23 %61.21 %-21.88 %
ตุลาคม2,453.492,430.942,368.931,466.26696.251,485.9640.24 %71.36 %37.27 %
พฤศจิกายน2,453.492,430.942,352.011,327.281,327.281,704.2945.90 %45.40 %27.54 %
ธันวาคม2,453.492,430.942,408.391,431.141,430.141,835.7741.67 %41.17 %23.78 %
มกราคม2,453.492,385.842,430.941,321.001,979.371,552.7246.16 %17.04 %36.13 %
กุมภาพันธ์2,453.492,385.842,425.311,086.001,790.962,034.0855.74 %24.93 %16.13 %
มีนาคม2,453.492,385.842,346.3828,933.562,582.072,782.32-1,079.28 %-8.22 %-18.58 %
เมษายน2,453.492,323.832,363.292,188.011,348.151,318.0910.82 %41.99 %44.23 %
พฤษภาคม2,453.492,323.832,363.292,911.501,235.331,520.09-18.67 %46.84 %35.68 %
มิถุนายน2,453.492,346.382,352.011,594.961,746.321,810.8334.99 %25.57 %23.01 %
กรกฎาคม2,453.492,374.572,380.201,642.002,080.191,834.4033.07 %12.40 %22.93 %
สิงหาคม2,453.492,374.572,380.201,724.172,451.561,528.3729.73 %-3.24 %35.79 %
รวม 6 เดือน14,715.3114,495.4414,360.159,525.828,167.0411,506.9635.27 %43.66 %19.87 %
รวม 12 เดือน29,436.2528,624.4628,545.5248,520.0319,610.6622,301.06-64.83 %31.49 %21.88 %