เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน19,572.4820,711.3219,239.861,946.751,423.133,593.9090.05 %93.13 %81.32 %
ตุลาคม22,707.0922,915.6921,974.182,828.801,957.132,743.4387.54 %91.46 %87.52 %
พฤศจิกายน23,755.7221,444.2320,840.982,296.272,178.122,419.9490.33 %89.84 %88.39 %
ธันวาคม18,326.5418,179.9520,711.322,135.332,355.021,955.9988.35 %87.05 %90.56 %
มกราคม23,214.4922,312.4422,926.962,622.133,446.471,743.7688.70 %84.55 %92.39 %
กุมภาพันธ์20,435.0619,110.1920,418.152,918.503,684.831,951.2385.72 %80.72 %90.44 %
มีนาคม21,759.9423,000.2523,462.552,862.231,923.591,086.8886.85 %91.64 %95.37 %
เมษายน18,862.1224,939.6519,065.082,293.301,351.272,495.2687.84 %94.58 %86.91 %
พฤษภาคม19,549.9320,857.9021,827.603,687.751,580.711,855.5581.14 %92.42 %91.50 %
มิถุนายน18,428.0222,583.0625,819.143,407.752,551.745,513.0581.51 %88.70 %78.65 %
กรกฎาคม20,778.9719,967.1323,490.743,176.873,866.341,758.1684.71 %80.64 %92.52 %
สิงหาคม21,297.6419,888.2024,962.203,529.133,134.972,205.3183.43 %84.24 %91.17 %
รวม 6 เดือน128,011.38124,673.82126,111.4514,747.7815,044.7014,408.2588.48 %87.93 %88.57 %
รวม 12 เดือน248,688.00255,910.01264,738.7633,704.8129,453.3129,322.4886.45 %88.49 %88.92 %