เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน687.27611.20649.2377.4844.8495.0088.73 %92.66 %85.37 %
ตุลาคม687.27687.27649.23131.6647.5087.5280.84 %93.09 %86.52 %
พฤศจิกายน687.27687.27649.2354.8147.5039.1192.03 %93.09 %93.98 %
ธันวาคม687.27687.27668.2552.2547.500.9592.40 %93.09 %99.86 %
มกราคม687.27611.20668.2558.5555.940.9591.48 %90.85 %99.86 %
กุมภาพันธ์706.28611.20687.27110.1644.90184.2884.40 %92.65 %73.19 %
มีนาคม706.28592.19687.27110.1554.000.9584.40 %90.88 %99.86 %
เมษายน706.28592.18687.27148.53109.2539.8178.97 %81.55 %94.21 %
พฤษภาคม687.27611.20668.25103.39105.9682.6884.96 %82.66 %87.63 %
มิถุนายน668.25611.20668.250.9552.400.9599.86 %91.43 %99.86 %
กรกฎาคม668.25611.20668.2549.40107.4181.9692.61 %82.43 %87.74 %
สิงหาคม687.27611.20668.2547.5092.5419.0093.09 %84.86 %97.16 %
รวม 6 เดือน4,142.633,895.413,971.46484.91288.18407.8288.29 %92.60 %89.73 %
รวม 12 เดือน8,266.237,524.588,019.00944.83809.74633.1788.57 %89.24 %92.10 %