เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน648.24648.24667.26149.55141.4276.93 %78.81 %
ตุลาคม648.24648.24667.26162.921.9074.87 %99.72 %
พฤศจิกายน629.23648.24667.2655.0572.52102.9991.25 %88.81 %84.57 %
ธันวาคม648.24705.29705.2951.80100.28147.5292.01 %85.78 %79.08 %
มกราคม667.26724.31724.31154.0546.98108.1576.91 %93.51 %85.07 %
กุมภาพันธ์648.24667.26724.31106.9453.4140.1283.50 %92.00 %94.46 %
มีนาคม648.24667.26724.31108.8558.6554.2383.21 %91.21 %92.51 %
เมษายน648.24686.27724.3197.96110.6657.1884.89 %83.88 %92.11 %
พฤษภาคม686.27686.27724.31100.54111.12144.4085.35 %83.81 %80.06 %
มิถุนายน743.32686.27724.31106.6455.61144.4085.65 %91.90 %80.06 %
กรกฎาคม743.32686.27667.2696.901.90105.6286.96 %99.72 %84.17 %
สิงหาคม667.26686.27648.24101.65189.3854.7984.77 %72.40 %91.55 %
รวม 6 เดือน3,889.454,041.584,155.69585.66542.0985.51 %86.96 %
รวม 12 เดือน8,026.108,140.198,368.431,112.981,102.7086.33 %86.82 %