เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน721.37721.37721.37126.00241.02246.0082.53 %66.59 %65.90 %
ตุลาคม721.37721.37721.37100.02106.39119.3986.14 %85.25 %83.45 %
พฤศจิกายน721.37721.37721.37145.1089.1177.7079.89 %87.65 %89.23 %
ธันวาคม721.37740.38740.3886.8592.84155.7887.96 %87.46 %78.96 %
มกราคม721.37740.38740.3853.57213.55123.5192.57 %71.16 %83.32 %
กุมภาพันธ์721.37740.38740.38172.72205.22141.0676.06 %72.28 %80.95 %
มีนาคม721.37740.38740.38122.00232.14138.9283.09 %68.65 %81.24 %
เมษายน721.37740.38759.4051.1629.3686.9192.91 %96.04 %88.56 %
พฤษภาคม721.37740.38759.40227.88188.6238.2368.41 %74.52 %94.97 %
มิถุนายน721.37740.38759.40156.92100.34206.6678.25 %86.45 %72.79 %
กรกฎาคม721.37740.38759.40124.04108.86100.7782.80 %85.30 %86.73 %
สิงหาคม721.37740.38759.40136.18146.55125.4981.12 %80.21 %83.48 %
รวม 6 เดือน4,328.224,385.254,385.25684.26948.14863.4484.19 %78.38 %80.31 %
รวม 12 เดือน8,656.448,827.538,922.631,502.431,754.001,560.4082.64 %80.13 %82.51 %