เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน433.66863.67844.6643.810.950.9589.90 %99.89 %99.89 %
ตุลาคม406.50825.64844.6643.8196.8725.4689.22 %88.27 %96.99 %
พฤศจิกายน446.24825.64844.6645.600.9536.2589.78 %99.88 %95.71 %
ธันวาคม444.53825.64844.6638.14149.5738.0991.42 %81.88 %95.49 %
มกราคม455.52825.64844.6642.0454.0831.7490.77 %93.45 %96.24 %
กุมภาพันธ์451.60825.64825.6439.5340.8631.7491.25 %95.05 %96.16 %
มีนาคม452.13844.66825.640.9521.850.9599.79 %97.41 %99.88 %
เมษายน414.74863.67825.6447.6043.790.9588.52 %94.93 %99.88 %
พฤษภาคม433.12844.66825.64104.500.950.9575.87 %99.89 %99.88 %
มิถุนายน446.29882.69825.6445.100.9545.9589.90 %99.89 %94.43 %
กรกฎาคม443.90882.69825.640.9536.100.9599.79 %95.91 %99.88 %
สิงหาคม444.95863.67844.6663.1514.250.9585.81 %98.35 %99.89 %
รวม 6 เดือน2,638.054,991.875,048.94252.94343.28164.2490.41 %93.12 %96.75 %
รวม 12 เดือน5,273.1810,173.9110,021.80515.18461.18214.9490.23 %95.47 %97.86 %