เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน35,888.8035,588.3835,615.690.957,346.358,612.87100.00 %79.36 %75.82 %
ตุลาคม35,670.3235,697.637,346.358,691.6779.40 %75.65 %
พฤศจิกายน35,643.0035,615.697,346.358,731.4579.39 %75.48 %
ธันวาคม35,724.9435,643.007,346.357,896.6879.44 %77.85 %
มกราคม35,670.3235,615.697,346.357,767.7779.40 %78.19 %
กุมภาพันธ์35,643.0035,670.327,346.357,492.1179.39 %79.00 %
มีนาคม35,670.3235,533.767,375.776,969.9179.32 %80.39 %
เมษายน35,697.6335,670.329,152.217,100.1574.36 %80.10 %
พฤษภาคม35,670.3235,397.2010,579.066,944.4470.34 %80.38 %
มิถุนายน35,724.9435,643.009,332.026,699.5773.88 %81.20 %
กรกฎาคม35,670.3235,533.768,652.096,493.5175.74 %81.73 %
สิงหาคม35,670.3235,670.328,421.986,384.4176.39 %82.10 %
รวม 6 เดือน213,939.96213,858.0244,078.1049,192.5679.40 %77.00 %
รวม 12 เดือน428,043.81427,306.3997,591.2389,784.5577.20 %78.99 %