เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,019.602,057.632,000.591,770.201,489.740.9512.35 %27.60 %99.95 %
ตุลาคม2,019.601,943.541,962.552,296.651,191.751,986.03-13.72 %38.68 %-1.20 %
พฤศจิกายน2,000.591,943.541,962.552,308.701,597.271,303.22-15.40 %17.82 %33.60 %
ธันวาคม2,000.591,962.551,962.552,637.402,191.321,595.02-31.83 %-11.66 %18.73 %
มกราคม2,000.591,962.551,943.543,594.021,561.33793.18-79.65 %20.44 %59.19 %
กุมภาพันธ์2,000.591,943.541,943.542,667.782,178.71926.47-33.35 %-12.10 %52.33 %
มีนาคม2,038.621,962.551,962.553,227.641,712.741,355.17-58.32 %12.73 %30.95 %
เมษายน2,038.621,962.551,962.552,443.72848.56911.22-19.87 %56.76 %53.57 %
พฤษภาคม2,038.621,962.551,962.552,180.04586.331,008.55-6.94 %70.12 %48.61 %
มิถุนายน2,038.621,962.551,962.552,713.652,910.761,562.62-33.11 %-48.32 %20.38 %
กรกฎาคม2,038.621,962.551,962.552,462.582,993.062,207.70-20.80 %-52.51 %-12.49 %
สิงหาคม2,057.631,962.551,981.571,845.292,997.272,209.1910.32 %-52.72 %-11.49 %
รวม 6 เดือน12,041.5611,813.3511,775.3215,274.7610,210.126,604.87-26.85 %13.57 %43.91 %
รวม 12 เดือน24,292.2923,588.6523,569.6430,147.6822,258.8315,859.32-24.10 %5.64 %32.71 %