เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน898.35993.43993.45685.90636.50807.5023.65 %35.93 %18.72 %
ตุลาคม898.35898.35993.45379.05275.50476.9057.81 %69.33 %52.00 %
พฤศจิกายน898.35898.35993.45476.90296.40467.4046.91 %67.01 %52.95 %
ธันวาคม898.35898.35993.45485.45372.40871.4845.96 %58.55 %12.28 %
มกราคม898.35898.35993.45476.90307.80675.4546.91 %65.74 %32.01 %
กุมภาพันธ์898.35898.35993.45381.90481.65713.4557.49 %46.39 %28.18 %
มีนาคม1,031.46898.35993.45587.10587.10522.5043.08 %34.65 %47.41 %
เมษายน993.44898.35993.45424.65456.00331.5557.25 %49.24 %66.63 %
พฤษภาคม993.44898.35993.45660.25937.65554.8033.54 %-4.37 %44.15 %
มิถุนายน993.44898.35993.45472.15354.35520.6052.47 %60.56 %47.60 %
กรกฎาคม993.44898.35993.45475.00720.10392.4452.19 %19.84 %60.50 %
สิงหาคม993.44898.35993.45551.00493.05454.1044.54 %45.12 %54.29 %
รวม 6 เดือน5,390.105,485.185,960.702,886.102,370.254,012.1846.46 %56.79 %32.69 %
รวม 12 เดือน11,388.7610,875.2811,921.406,056.255,918.506,788.1746.82 %45.58 %43.06 %