เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน629.23648.22591.17404.05380.00380.0035.79 %41.38 %35.72 %
ตุลาคม629.20667.23591.17637.36380.00457.90-1.30 %43.05 %22.54 %
พฤศจิกายน629.20667.23591.17482.14380.00361.0023.37 %43.05 %38.93 %
ธันวาคม629.20686.25591.17499.83380.00264.1020.56 %44.63 %55.33 %
มกราคม629.20686.25591.17487.35323.95389.5022.54 %52.79 %34.11 %
กุมภาพันธ์629.20686.25591.17474.05485.14470.2524.66 %29.31 %20.45 %
มีนาคม629.20648.22591.17450.03437.91285.0028.48 %32.44 %51.79 %
เมษายน629.20610.19591.17460.75476.0695.0026.77 %21.98 %83.93 %
พฤษภาคม629.20591.17591.17451.25505.5295.0028.28 %14.49 %83.93 %
มิถุนายน629.20591.17591.17446.50475.0095.0029.04 %19.65 %83.93 %
กรกฎาคม629.20591.17591.17422.22475.00380.0032.90 %19.65 %35.72 %
สิงหาคม629.20591.17591.17380.00380.000.9539.61 %35.72 %99.84 %
รวม 6 เดือน3,775.234,041.433,547.022,984.792,329.092,322.7520.94 %42.37 %34.52 %
รวม 12 เดือน7,550.437,664.527,094.045,595.545,078.593,273.7025.89 %33.74 %53.85 %