เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน801.36801.36649.23509.60281.94499.4136.41 %64.82 %23.08 %
ตุลาคม782.35744.31706.28396.96273.12363.9749.26 %63.31 %48.47 %
พฤศจิกายน801.36706.28687.27479.30398.84522.4140.19 %43.53 %23.99 %
ธันวาคม782.35744.31668.25436.52454.78463.3944.20 %38.90 %30.66 %
มกราคม763.33706.28687.27443.93559.64344.3941.84 %20.76 %49.89 %
กุมภาพันธ์763.33706.28687.27428.96632.60701.1643.80 %10.43 %-2.02 %
มีนาคม744.31630.22687.27646.22544.56878.5413.18 %13.59 %-27.83 %
เมษายน763.33630.22687.27620.69594.87326.4818.69 %5.61 %52.50 %
พฤษภาคม744.31706.28725.30818.45287.80462.92-9.96 %59.25 %36.18 %
มิถุนายน820.38744.31706.28493.72473.94492.0139.82 %36.33 %30.34 %
กรกฎาคม820.38706.28687.27610.78363.74302.3025.55 %48.50 %56.01 %
สิงหาคม820.38649.23782.35793.37623.52405.953.29 %3.96 %48.11 %
รวม 6 เดือน4,694.084,408.824,085.572,695.262,600.912,894.7342.58 %41.01 %29.15 %
รวม 12 เดือน9,407.178,475.368,361.316,678.515,489.345,762.9329.01 %35.23 %31.08 %