เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน797.43797.43892.51280.25266.002,064.3564.86 %66.64 %-131.30 %
ตุลาคม797.43797.43892.51379.05242.25313.5052.47 %69.62 %64.87 %
พฤศจิกายน797.43797.43892.51258.40323.00396.1567.60 %59.49 %55.61 %
ธันวาคม797.43797.43892.51332.50266.00294.5058.30 %66.64 %67.00 %
มกราคม797.43797.43892.51228.00394.25470.2571.41 %50.56 %47.31 %
กุมภาพันธ์797.43797.43911.53304.003,861.75351.5061.88 %-384.27 %61.44 %
มีนาคม797.43797.80911.53536.75486.40726.7532.69 %39.03 %20.27 %
เมษายน797.43797.80911.53404.7085.50432.2549.25 %89.28 %52.58 %
พฤษภาคม797.43797.80911.53384.75304.00356.2551.75 %61.90 %60.92 %
มิถุนายน797.43797.80911.53274.55185.25460.7565.57 %76.78 %49.45 %
กรกฎาคม797.43797.80911.53304.00418.00361.0061.88 %47.61 %60.40 %
สิงหาคม797.43797.801,006.61492.10458.85297.2038.29 %42.49 %70.48 %
รวม 6 เดือน4,784.584,784.585,374.081,782.205,353.253,890.2562.75 %-11.89 %27.61 %
รวม 12 เดือน9,569.169,571.3810,938.344,179.057,291.256,524.4556.33 %23.82 %40.35 %