เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,469.041,469.04949.18172.90115.90171.0088.23 %92.11 %81.98 %
ตุลาคม1,469.041,469.04949.182.85115.55179.5599.81 %92.13 %81.08 %
พฤศจิกายน1,469.041,469.04949.18201.40153.90228.0086.29 %89.52 %75.98 %
ธันวาคม1,469.041,469.04949.1838.00306.8514.2597.41 %79.11 %98.50 %
มกราคม1,469.041,469.04949.18213.75192.85203.3085.45 %86.87 %78.58 %
กุมภาพันธ์1,469.041,469.04949.18219.45229.90272.6585.06 %84.35 %71.28 %
มีนาคม1,469.041,469.041,469.04127.30130.1598.8091.33 %91.14 %93.27 %
เมษายน1,469.041,469.041,469.04247.9557.9530.0083.12 %96.06 %97.96 %
พฤษภาคม1,469.041,469.041,469.04105.45115.902.8592.82 %92.11 %99.81 %
มิถุนายน1,469.041,469.041,469.04158.6563.652.8589.20 %95.67 %99.81 %
กรกฎาคม1,469.041,469.04949.2387.403,438.0531.8594.05 %-134.03 %96.64 %
สิงหาคม1,469.041,469.04949.23150.101,205.5551.8589.78 %17.94 %94.54 %
รวม 6 เดือน8,814.248,814.245,695.08848.351,114.951,068.7590.38 %87.35 %81.23 %
รวม 12 เดือน17,628.4817,628.4813,469.701,725.206,126.201,286.9590.21 %65.25 %90.45 %