เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,272.351,272.351,253.3330.8834.300.9097.57 %97.30 %99.93 %
ตุลาคม1,272.351,272.351,253.3316.8018.6129.0298.68 %98.54 %97.68 %
พฤศจิกายน1,272.351,272.351,253.3317.2918.3729.7098.64 %98.56 %97.63 %
ธันวาคม1,272.351,272.351,253.3327.001.9519.9997.88 %99.85 %98.41 %
มกราคม1,272.351,272.351,253.3328.661.950.9097.75 %99.85 %99.93 %
กุมภาพันธ์1,272.351,272.351,253.332.8574.7323.0099.78 %94.13 %98.16 %
มีนาคม1,272.351,272.351,253.3317.461.950.9098.63 %99.85 %99.93 %
เมษายน1,272.351,272.351,253.3332.441.950.9097.45 %99.85 %99.93 %
พฤษภาคม1,272.351,272.351,253.332.851.9519.7099.78 %99.85 %98.43 %
มิถุนายน1,272.351,272.351,253.3351.191.950.9095.98 %99.85 %99.93 %
กรกฎาคม1,272.351,272.351,253.3317.901.950.9098.59 %99.85 %99.93 %
สิงหาคม1,272.351,272.351,253.3334.6022.970.9097.28 %98.20 %99.93 %
รวม 6 เดือน7,634.107,634.107,519.98123.47149.90103.5198.38 %98.04 %98.62 %
รวม 12 เดือน15,268.2015,268.2015,039.96279.91182.62127.7198.17 %98.80 %99.15 %