เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน535.73516.71516.71144.9925.23131.6972.94 %95.12 %74.51 %
ตุลาคม516.71516.71516.71105.210.9548.3679.64 %99.82 %90.64 %
พฤศจิกายน516.71516.71516.71138.7356.9453.0673.15 %88.98 %89.73 %
ธันวาคม516.71516.71516.7189.94203.9758.4382.59 %60.53 %88.69 %
มกราคม535.73516.71516.7191.7047.9198.2182.88 %90.73 %80.99 %
กุมภาพันธ์535.73516.71516.71143.1694.99103.2673.28 %81.62 %80.02 %
มีนาคม535.73516.71516.7195.9997.96212.9082.08 %81.04 %58.80 %
เมษายน535.73516.71516.7199.560.950.9581.42 %99.82 %99.82 %
พฤษภาคม535.73516.71516.7191.4449.8556.8782.93 %90.35 %88.99 %
มิถุนายน535.73516.71516.71116.4258.70109.7778.27 %88.64 %78.76 %
กรกฎาคม535.73516.71516.7171.42133.8849.0086.67 %74.09 %90.52 %
สิงหาคม535.73516.71611.7994.1340.1251.3882.43 %92.24 %91.60 %
รวม 6 เดือน3,157.323,100.263,100.26713.73429.99493.0077.39 %86.13 %84.10 %
รวม 12 เดือน6,371.706,200.526,295.601,282.68811.45973.8679.87 %86.91 %84.53 %