เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน458.08496.12458.08182.6284.77160.1360.13 %82.91 %65.04 %
ตุลาคม458.08496.12458.08154.85103.7095.5466.20 %79.10 %79.14 %
พฤศจิกายน458.08496.12458.08276.2382.58110.9139.70 %83.35 %75.79 %
ธันวาคม458.08496.12458.08249.5560.29274.2245.52 %87.85 %40.14 %
มกราคม458.08496.12477.10261.48159.74165.6742.92 %67.80 %65.28 %
กุมภาพันธ์458.08496.12477.10280.25109.31121.8938.82 %77.97 %74.45 %
มีนาคม458.08534.15477.10127.05108.11190.0072.26 %79.76 %60.18 %
เมษายน458.08534.15477.1098.10108.43164.1678.59 %79.70 %65.59 %
พฤษภาคม496.12534.15477.10158.21135.44161.5068.11 %74.64 %66.15 %
มิถุนายน496.12496.12477.10152.34133.00142.5069.29 %73.19 %70.13 %
กรกฎาคม496.12496.12477.10142.50113.72136.1671.28 %77.08 %71.46 %
สิงหาคม496.12496.12477.10127.322,479.15117.1674.34 %-399.71 %75.44 %
รวม 6 เดือน2,748.482,976.722,786.521,404.97600.39928.3648.88 %79.83 %66.68 %
รวม 12 เดือน5,649.126,067.535,649.122,210.503,678.251,839.8560.87 %39.38 %67.43 %